ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ และทดสอบ พร้อมเครื่องทดสอบ แรงดึงแบบโหลดเซลล์ปรับแต่งค่า Calibrate Forward และ Reverse ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)

Read More